นโยบายคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

• กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
• ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ ซึ่งทางบริษัทฯจะไม่เป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง
• สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนท่านได้รับสินค้า กล่องสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
• ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนสินค้า : ให้ถ่ายเอกสารและส่งเฉพาะสำเนาเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า
• ในกรณีที่เป็นการคืนสินค้า : ต้องส่งคืนเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ที่เป็นต้นฉบับตัวจริง ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น
• เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต เท่านั้น ไม่รับคืนสินค้ากรณีจากเหตุผลของความพึงพอใจในสินค้า
• บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
• บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า สำหรับสินค้าในบางรายการ หรือ บางประเภท ที่อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้า นั้นๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าที่มีปัญหาก่อนเปิดใช้งาน เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานการถ่ายคลิปวิดีโอตอนได้รับสินค้าและเปิดใช้งานครั้งแรกมายืนยันเท่านั้น