ศูนย์ช่วยเหลือ

กรณีพบปัญหา หรือต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง

Email: slimsauna@gmail.com

Line: @slimsauna2

หรือโทรหาสายด่วน 065-741-1691